همودیالیز ,بیماران ,قرآن ,کننده ,دریافت ,قرائت ,کننده همودیالیز ,دریافت کننده ,بیماران دریافت ,قرآن کریم ,قرائت قرآن ,دریافت کننده همودیالیز ,ب

‍ تاثیر گوش دادن به قرائت قرآن کریم بر بیماران دریافت کننده همودیالیز


 listening to the recitation of the Holy Qur’an induced a large reduction in anxiety levels among patients receiving HD, irrespective of age, gender, and family status. Qur’an-based intervention, given its easy availability and low cost, could be used along with other therapies (e.g. physical training) to achieve desired results, particularly in patients undergoing HD


گوش دادن به قرائت قرآن کریم موجب کاهش شدید اضطراب در میان بیماران دریافت کننده همودیالیز (HD) بدون در نظر گرفتن سن، جنس و وضعیت خانوادگی می شود.

 درمان مبتنی بر قرآن، با توجه به دسترسی آسان و کم هزینه، می تواند همراه با سایر روش های درمانی (مانند آموزش فیزیکی) برای دستیابی به نتایج مطلوب، به ویژه در بیماران تحت همودیالیز  انجام شود.


 بخشی از ترجمه مقاله از ژورنال پاب مد


https://www.ncbi.nlm.nih.gov/m/pubmed/28891419/منبع اصلی مطلب : بیا تا بدانیم
برچسب ها : همودیالیز ,بیماران ,قرآن ,کننده ,دریافت ,قرائت ,کننده همودیالیز ,دریافت کننده ,بیماران دریافت ,قرآن کریم ,قرائت قرآن ,دریافت کننده همودیالیز ,ب
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

آینا گروه : تاثیر گوش دادن به قرائت قرآن کریم بر بیماران دریافت کننده همودیالیز